Versenyjog

A versenyjog a piacgazdaság alapját képező tisztességes gazdasági verseny védelmével, illetve a versenytársakkal, fogyasztókkal szemben tanúsított tisztességtelen piaci magatartások megakadályozásával kapcsolatos szabályokat felölelő jogterület. A magyar versenyjog két fő területe a tisztességtelen verseny elleni szabályozás (‘unfair competition’), mely magában foglalja többek között a versenytárs jó hírnevének sérelme, az üzleti titoksértés, az ún. jellegbitorlás elleni rendelkezéseket;  illetve a versenykorlátozások joga (‘antitrust’), mely felöleli a versenykorlátozó megállapodások tilalmára (kartelltilalom), gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmára, valamint a vállalatok közötti összefonódások (fúziók) ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. 

A tisztességtelen versenycselekmények, illetve a piaci erőfölénnyel rendelkező vállalkozások visszaélései ellen a törvényhozó különböző Uniós szabályokkal összhangban törvényi szinten szigorú követelményeket fogalmazott meg a fogyasztókkal szemben tanúsított kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozóan. Ezen követelményeknek való megfelelés és a sikeres marketing és PR stratégia megvalósítása számos esetben jelentős kihívások elé állítja a vállalkozásokat, illetve a jogsértőnek minősülő kommunikáció jelentős, akár több tízmillió forintos nagyságrendű bírságok kiszabásával járhat. A fogyasztók felé irányuló marketing-kommunikáció tervezésekor ezért érdemes a vonatkozó gyakorlatot jól ismerő ügyvéd segítségét kérni a kommunikációs anyagok véleményezéséhez és a jogszabályoknak megfelelő, mégis hatékony kommunikáció megvalósításához.   

A versenyjog területén fennálló szakmai tapasztalatunk átfogja mindegyik, fent említett részterületet. Irodánk foglalkozik megbízóink képviseletével tisztességtelen versenycselekmények elleni fellépések során, elsődlegesen a hosszadalmas és költséges peres eljárások elkerülését célzó módszerek (felszólítás, egyezségkötés) alkalmazásával, ugyanakkor a szakterülettel foglalkozó kollégáink sikerrel képviselik megbízóinkat tisztességtelen versenycselekmények alapján induló peres eljárásokban. Ezen kívül tevékenységünk kiterjed vállalkozások közötti megállapodásoknak versenyjogi (különösen kartelljogi) szempontú véleményezésére, továbbá hazai és nemzetközi ügyfélkörünk képviseletére a vállalati fúziókhoz szükséges versenyjogi engedélyek megszerzése során. Irodánk ezen kívül számos esetben nyújtott jogi tanácsadást az adott piacon erőfölényben lévő vállalkozásnak a vonatkozó versenyjogi szabályokkal és versenyjogi joggyakorlattal összhangban álló magatartások tekintetében. Irodánk jogi szakvéleményeket és ajánlásokat készít a reklámok és egyéb, fogyasztóknak szánt kommunikációknak a tisztességtelen verseny és a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmára vonatkozó szabályoknak való megfelelőség érdekében, illetve ellátja megbízóink képviseletét a Gazdasági Versenyhivatal előtt megbízónkkal szemben vagy megbízónk kezdeményezésére indult eljárások, valamint a Versenyhivatal által hozott határozatokkal szembeni jogorvoslati eljárások során.

Versenyjoggal kapcsolatos tevékenységünk az alábbi területekre terjed ki:

 • Tanácsadás és jogi vélemények készítése magyar és Uniós versenyjogi szabályokra, követelményekre, versenyhatóságok gyakorlatára vonatkozóan
 • tisztességtelen versenycselekményekkel kapcsolatos fellépés, teljeskörű perbeli képviselet
 • jogsértések esetén felszólítások, egyezségi megállapodások szerkesztése
 • fogyasztói és egyéb marketing-kommunikációk, promóciós szabályzatok véleményezése, kidolgozása
 • nem biztonságos termékek visszahívásához kapcsolódó kommunikációk és ügyintézés
 • vállalkozások közötti horizontális és vertikális megállapodások versenyjogi szempontú véleményezése és szerkesztése
 • erőfölényben lévő vállalkozások számára tanácsadás 
 • jogi képviselet fúziós engedélyezési eljárások során
 • jogi képviselet a versenyhatóság vizsgálatai, különösen “dawn raid” során
 • jogi képviselet versenyhatósági ügyekben
 • jogi képviselet Gazdasági Versenyhivatal által hozott határozat elleni jogorvoslati ügyekben