Jogi átvilágítás

Általános értelemben az átvilágítást egy üzleti lehetőség megvizsgálására és értékelésére használjuk. Lehetővé teszi, hogy a lehetséges vevő vagy befektető elvégezze a szükséges vizsgálatokat a céltársaság múltja, jelene és a valószínű jövője vonatkozásában. Leggyakoribb a pénzügyi és jogi szempontú átvilágítás, valamint ezeken belül a részterületekre irányuló vizsgálatok (pl. HR átvilágítás).

 

Számos különös oka is lehet annak, hogy átvilágításra van szükség. Ilyenek például a következők:

 • meggyőződjünk arról, hogy a céltársaság valóban az, aminek tűnik;
 • megtaláljuk azokat a hiányosságokat, melyek az ügylet meghiúsulását okozhatják;
 • olyan információkat szerezzünk, melyek egy adott eszköz értékének meghatározásában, a szavatosságok vállalásában és az ármeghatározásban iránymutatást vagy segítséget nyújtanak;
 • meggyőződjünk arról, hogy a tervezett tranzakció a befektetési vagy felvásárlási feltételeknek megfelel.

Az átvilágítást tágabb értelemben a befektetők, befektetési bankárok, hitelezők és banki vállalatfinanszírozási szakemberek megbízásából ügyvédek, könyvelők, pénzügyi tanácsadók végzik. A céltársaság vezetői általában segítséget nyújtanak az információk beszerzésében, de ez nem mentesíti a vizsgálatokat végzőket a saját kutatás és információk beszerzése és értékelése alól. 

Az átvilágításra fordítandó idő és energia mennyisége a tervezett ügylet tulajdonságaitól függ. Sok esetben a felek előzetes megállapodása már tartalmaz egy időtartamot, melyen belül a vevő vagy befektető megbízottjainak az átvilágítást el kell végezniük. Ugyanígy, az átvilágításon belüli hangsúlyok szintén változnak esetről esetre. Amennyiben például a céltársaság felvásárlásának fő indoka egy olyan termék megszerzése, melyet a céltársaság fejleszt ki, úgy a legfontosabb vizsgálnivaló az, hogy az adott termék fejlesztése a végéhez közeledik, nincsen nagyobb akadálya a sikeres befejezésnek, és hogy a termék illeszkedik a vásárló vagy befektető üzleti elképzeléseihez. Más esetben a legfontosabb szempont az lehet, hogy egy adott peres eljárás, melyben a céltársaság érintett, megnyugtatóan rendeződik-e. 

Az átvilágítás költségei annak kiterjedésétől és időtartamától függenek, melyeket pedig a céltársaság gazdasági tevékenységének összetettsége és más összetevők határoznak meg. Általánosságban elmondható azonban, hogy a költségeit messze ellensúlyozzák a várható előnyeit és a megfelelő átvilágítás elmulasztásából eredő hátrányokat.

Irodánk a jogi átvilágítás során szorosan együttműködik a pénzügyi átvilágítást végző szakemberekkel és támaszkodik az ő jelentésükre. Átvilágítási tevékenységünk többek között kiterjed az alábbi jogterületekre: 

 • cégjogi státusz, cégcsoport-struktúra, főbb részvényesek, résvényesek közötti szindikátusi szerződések,
 • az elmúlt 3-5 év szerződései vevőkkel és szállítókkal, különleges szerződések;
 • eszközök listája, leltár, eszköz lízingszerződések;
 • hitelek, hitelszerződések;
 • ingatlanok, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terhek;
 • bérleti jogok, bérleti szerződések rendelkezései;
 • szellemei tulajdonjogok, védjegyek, folyamatban levő védjegybejelentések, bejegyzett védjegyek státusza; 
 • termékekkel kapcsolatos hatósági engedélyek, teszteredmények, szavatossági követelések, vevői panaszok, termékkel kapcsolatos kutatások;
 • munkajog, standard munkaszerződések, üzemi tanács és szakszervezetek, munkaügyi jogviták;
 • adójog, adójogi jogviták;
 • versenyjog, hatósági eljárások;
 • környezetvédelem, engedélyek, használt vagy kibocsátott szennyező anyagok;
 • biztosítások, biztosítási események;
 • korábbi és jelenlegi peres ügyek, perrel fenyegető helyzetek, események.