Társasági jog és cégjog

Társasági jog és cégjog: fúziók, vállalatfelvásárlások, fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel foglalkozó eljárások

A rendszerváltás idején a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvénnyel (Gt.) jött létre hazánkban a magántulajdon és a magánvállalkozások jogi háttere. A Gt. (amely visszanyúlt az 1875-ös Kereskedelmi Törvénykönyv hagyományaira) útjára indította a vonatkozó adórendszer kiépítését, és magával hozta a külföldi befektetésekről szóló törvény, az egyéni vállalkozásokról szóló törvény, az értékpapír- és tőzsdetörvény, a koncessziós, illetve a számviteli- és csődtörvény megalkotását.

A hazai – tág értelemben vett – társasági jogi szabályozás „versenyképességét” javítandó, a befektetőbarát, európai uniós irányelveknek megfelelő és modern jogi környezet kialakításának érdekében a Gt. újrakodifikálásra került 1997-ben (1997. évi CXLIV. törvény) illetve 2006-ban (2006. évi IV. törvény). Az új polgári törvénykönyv 1998 óta dolgozó szakértői testülete a társasági anyagi jogi szabályok polgári törvénykönyvbe való integrálása mellett döntött, és ennek megfelelően a jogalkotó azokat az új polgári törvénykönyvben az egyes jogi személyekre vonatkozó rendelkezések között, önálló részben helyezte el (2013. évi V. törvény 3. könyv 3. rész).

Irodánk alapítói e jelentős jogszabályi változások közepette – szakértőként, tanácsadóként mint az új jogi környezet formálói is – jelentős belföldi és nemzetközi társaságok számára nyújtottak jogi képviseletet. Ügyvédeink a mai napig a társasági jog szinte valamennyi területén ellátnak jogi tanácsadást, segítséget nyújtva a vállalkozásoknak működésük bármely fázisában, az alapítástól, a mindennapi működésen, terjeszkedésen, társasági strukturáláson, befektető-szerzésen, finanszírozáson át a végelszámolásig.

Fő célunk, hogy komplex jogi tanácsadást nyújtsunk annak érdekében, hogy megbízóink hatékony vállalatvezetési politikát és gyakorlatot alakítsanak ki, illetve alkalmazzanak. Fontosnak tartjuk, hogy a felmerülő társasági jogi kérdéseket megbízónk szemszögéből közelítsük meg, és reflektáljunk egy adott kérdés minden lehetséges összefüggésére, egyéb jogterületeket érintő részeire is, mindezt csapatmunkában végezve.

Az alábbi szolgáltatásokkal állunk megbízóink rendelkezésére:

 • Gazdasági társaságok alapítása, átszervezése, átstrukturálása, külföldi vállalkozások fióktelepeivel kapcsolatos ügyintézés
 • Cégeljárások lebonyolítása
 • Vállalatfinanszírozás, egyesülés, szétválás
 • Vállalatfelvásárlások, átvilágítások
 • Részvények, üzletrészek adásvétele
 • Értékpapír-kereskedelem
 • Értékpapír-szabályozás, végrehajtás
 • Pályázatok, versenytárgyalások
 • Kereskedelmi szerződések
 • Felelős vállalatirányítás („corporate governance”), vezetők felelőssége
 • Adatvédelem
 • Fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel foglalkozó eljárások (pl. végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás)
 • Vonatkozó adójogi, munkajogi, európai jogi és versenyjogi kérdések