Szellemi alkotások joga

A szellemi alkotások joga számos szellemi termék jogi védelmét magában foglalja, így többek között a védjegyek és földrajzi árujelzők, szabadalmak, használati minták oltalmára vonatkozó joganyagot, valamint az irodalmi, és egyéb művészeti alkotások, szoftverek szerzői jogi védelmét. Ezen kívül ide tartozik a know-how, valamint külön törvényekben nem nevesített, azonban társadalmilag széles körben felhasználható és közkinccsé korábban még nem vált alkotások, valamint a domainek törvényben nem szabályozott jogi védelme is. 

Irodánk tevékenysége a szellemi alkotások védelmének szinte valamennyi területére kiterjed, beleértve a különböző oltalmi formákkal kapcsolatos jogi tanácsadást, oltalom bejegyzésére irányuló eljárások során megbízóink képviseletét, különböző iparjogvédelmi, szerzői jogi és licenciaszerződések elkészítését, valamint a különböző hatóságok, bíróságok és egyéb vitarendező fórumok előtti ügyvédi képviseletet. 

A védjegyekkel kapcsolatos eljárások tevékenységünk fontos részét képezik. A fogyasztói piacra szánt árucikkek, szolgáltatások gyártóinak, szolgáltatóinak  nyereséges üzleti stratégiáját megalapozza egy jól kidolgozott védjegy-image, mely megkülönbözteti a vállakozás áruit vagy szolgáltatását más termékektől vagy szolgáltatásoktól. A védjegyjog oltamat biztosít a brandek, megjelölések, földrajzi árujelzők számára az azonos vagy összetéveszthető megjelölésekkel szemben. Figyelemmel arra, hogy az oltalom megszerzésére irányuló eljárások igen költségesek, az ügyvédi tanácsadás igénybevétele esetén ideális és költséghatékony marketing-stratégia alakítható ki, amely a vállalkozás tényleges tevékenységi területén biztosít védelmet.

Irodánk felméri a megbízó gazdasági tevékenységét, termékének, szolgáltatásának jellegzetességeit, professzionális kutatást folytat hazai és nemzetközi védjegynyilvántartásokban, eljár a hazai, uniós illetve nemzetközi hatóságok előtt a védjegyoltalom regisztrálása és annak módosítása során. A védjegyügyek jelentős részét a védjegybitorlás elleni fellépés képezi. Irodánk számos hazai és nemzetközi vállalatot képviselt sikerrel védjegybitorlási ügyekben. 

Az elektronikus média térnyerésével felértékelődött egy-egy árucikk vagy szolgáltatás internetes felületeken keresztül történő népszerűsítése, terjesztése, így a védjegyeken alapuló marketing stratégia fontos részét képezi a védjegyekkel harmonizáló domain nevek kiválasztása, védelme. Irodánk ezen a téren is kiterjedt tapasztalatokkal rendelkezik, kollégáink sikerrel képviselik megbízóinkat a megtévesztő domainekkel kapcsolatos jogérvényesítés során, melynek keretében első lépésként jellemzően felszólítások megfogalmazásával békés úton lépnek fel a jogsértések ellen, ennek eredménytelensége esetén a megfelelő hazai és nemzetközi vitarendező fórumok előtt látják el megbízóink képviseletét. 

Szellemi alkotások jogával kapcsolatos tevékenységünk az alábbi területekre terjed ki:

  • védjegykutatás hazai, Uniós és nemzetközi védjegynyilvántartásokban
  • védjegyek nemzeti, nemzetközi vagy Közösségi védjegyként történő lajstromzására vonatkozó stratégia kialakítása, tanácsadás 
  • bitorlással kapcsolatos bírósági eljárások, büntető feljelentés megtétele, ideiglenes intézkedések kérelmezése és végrehajtása
  • jogi képviselet iparjogvédelmi lajstromozási, módosítási és kapcsolódó eljárások során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és nemzetközi hatóságok (pl. OHIM, WIPO) előtt
  • szerzői jogi védelemre vonatkozó tanácsadás
  • szerzői joggal kapcsolatos szerződések véleményezése, szerkesztése
  • védjegy- és egyéb iparjogvédelmi licenciaszerződések
  • domain-kutatás a “whois” adatbázisokban, domainekkel kapcsolatos jogi tanácsadás
  • fellépés jogosulatlan domain használat ellen, jogi képviselet domain ügyekben vitarendező fórumok (pl. Internetszolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület, EU-s “ADR” vitarendező fórum) előtt
  • know-how, illetve külön törvényben nem szabályozott szellemi alkotások védelmével kapcsolatos tanácsadás, jogi képviselet