Referencia munkák - Belföld

A Mécs/Csákay és Társai magyarországi referenciái:

 • a Kereskedelmi Bank képviselete számos megbízás során, így
 • a Philaxia Gyógyszergyár újjászervezésében és privatizációjában, ennek során sikeres megegyezés a csődeljárásban a társaság hitelezőivel,
 • az élelmiszerfeldolgozó- és konzerviparban érdekelt társaságokat tömörítő DEKO csoport újjászervezésében, ideértve a Kereskedelmi Bank által felajánlott finanszírozási program kidolgozását és végrehajtását,
 • a baromfiágazatban érdekelt különböző társaságok újjászervezésében, ideértve részvételünket az ágazat-elemzésben, a támogatandó cégek kiválasztásában, valamint a források elosztásában, elsősorban a kiskunhalasi és a törökszentmiklósi cégek tekintetében,
 • a Nagyatádi Konzervgyár működtetésével és felszámolásból történt kivásárlásával kapcsolatban,
 • a Pannonglas Rt. eszközeinek értékesítésével kapcsolatban a vevőknek felajánlott pénzügyi konstrukció kidolgozásában és az azzal kapcsolatos tárgyalásokban,
 • az OTP Bank szindikátusi hitelnyújtásra szolgáló dokumentációjának véleményezése,
 • az MBFB képviselete a Hazai Fésűsfonógyár újjászervezésében,   
 • Egy magyar bank képviselete - az ÁPVRt. által egy jelentős magyar ipari konszern értékesítésére kiírt - privatizációs tenderre jelentkező csoportnak nyújtandó határidős szindikátusi hitellel kapcsolatos szerződési konstrukció kidolgozásában, továbbá a pályázóval és a hitelnyújtásban résztvevő egyéb bankokkal folytatott tárgyalások során,
 • a magyarországi vezetékes telefonhálózat 10 %-át üzemeltető távközlési csoport képviselete - hosszú lejáratú, különböző valutanemekben lehívható, 350 millió Euro összértékű szindikátusi hitel felvételére szolgáló - hitelkonstrukció kidolgozásában és az ezzel kapcsolatos tárgyalások során,
 • tanácsadás "rossz követeléseket" kezelő magyar hitelintézet részére egyik követelésének érvényesítése és ennek keretében az adós társaság átszervezése során,
 • felszámolóként különböző iparágazatokban működő társaságok nevében való eljárás, és ezen minőségben az érintett társaságok felszámolási eljárás alatti működésének végigkövetése,
 • kanadai befektetők képviselete - az ÁPVRt. által értékesíteni kívánt - rézbányában való részesedés megszerzésére irányuló pályázat elkészítése  és tárgyalások folytatása során,
 • egy befektetési alap képviselete több magyarországi befektetés kapcsán,
 • francia befektetők képviselete telefonkoncesszió megszerzése, kifejlesztése és működtetése során, 
 • francia befektetők képviselete bevásárlóközpontok építése során, ideértve részvételünket a magyarországi telekvásárlások lebonyolításában, valamennyi tervezett létesítményre vonatkozó építési engedély megszerzésében, az építési szerződések elkészítésében és ezekkel kapcsolatban az építészekkel, mérnökökkel és az építkezésben résztvevő más szakemberekkel folytatott tárgyalásokban, valamennyi - a tervezett infrastruktúrával kapcsolatos - egyéb szerződés elkészítésében és egyeztetésében, valamint minden egyéb építési- illetve bérleti szerződés elkészítésében és az ezekkel kapcsolatos tárgyalások lefolytatatásában,
 • a nyugat-európai piacon jelentős kiépítettséggel rendelkező - több mint 2 milliárd dolláros éves forgalmat bonyolító - holland társaság képviselete magyar textilipari cégbe való lehetséges befektetése kapcsán,
 • kanadai és angol - a távközlési szektorban világszerte jelenlévő - befektetők képviselete magyarországi telekommunikációs tevékenységre létesített gazdasági társaság alapítása kapcsán,
 • magyar bank képviselete székházának eladása és azt követő bérlete (sale-lease-back), valamint számos ingatlanának értékesítése során,
 • a Deloitte & Touche Hungary-nek, mint az YBL Bank felszámolójának képviselete,
 • a Deloitte & Touche Hungary képviselete a debreceni Barnevál felszámolása során,
 • az energiaszektorban érdekelt amerikai befektetők képviselete magyarországi befektetéseik kapcsán,
 • a gyógyszeripar területéről a Medimpex képviselete valamennyi külkereskedelmi ügylete során, így többek között know-how licencia kérdések kapcsán,
 • a Közép-Európai Egyetem (CEU) képviselete az egyetemi épületekkel kapcsolatos egyes építési kérdésekben,
 • az ORFK épületének megépítésére kiírt tenderre jelentkező kanadai pályázó képviselete a pályázat előkészítésének és benyújtásának valamennyi szakaszában, ideértve a tanácsadást az építéssel kapcsolatban felmerült valamennyi jogi kérdésben,
 • egy jelentős nemzetközi pénzügyi lízingcsoport magyar leányvállalatának általános jogi képviselőjeként teljeskörű tanácsadás a társaság magyarországi üzleti tevékenységének beindításával illetve pénzügyi- és operatív lízingtevékenységével és konkrét lízingügyleteivel kapcsolatban, beleértve ezen jogi képviseleti tevékenységbe a lízing- és más finanszírozási ügyletek teljes jogi dokumentációjának elkészítését,
 • egy nemzetközi gépjárműgyártó cég magyarországi leányvállalatának képviselete a termékek importja és országos disztribúciója területén,
 • dokumentumok őrzésével foglalkozó - és e piacon vezető szerepet betöltő - magyar társaság általános jogi képviselete,
 • Magyarország vezető rajzfilmstúdiójának általános jogi képviselete,
 • vezető nyugat-európai tőzsde részére magyar értékpapírjogra vonatkozó tanácsadás,
 • jelentős nemzetközi pénzintézet magyar jogi képviselőjeként tanácsadás a pénzintézet magyarországi letéti szolgáltatásaival (készpénz és értékpapír) kapcsolatban,
 • külfödi pénzintézet magyarországi képviselete a birtokából bűncselekmény útján kikerült értékpapírok ellenértékének visszaszerzése során,
 • Kanada és az Amerikai Egyesült Államok harmadik legnagyobb moziüzemeltetője, a Cineplex Odeon Corporation magyarországi leányvállalatának, a Cineplex Odeon Hungary-nek általános jogi képviselete, a társaság magyarországi üzleti tevékenységének beindítása, az ehhez szükséges ingatlanok tulajdonjogának és helyiségek bérleti jogának megszerzése, valamint a filmszínházak üzemeltetése során,
 • a fűtéstechnológiában és -szolgáltatásban érdekelt francia tulajdonban lévő magyar társaság általános jogi képviselete,
 • tanácsadás veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző, francia tulajdonban lévő magyar társaság részére, környezetvédelmi- és versenyjogi kérdésekben,
 • nemzetközi franchise-hálózat képviselete magyarországi off-shore vállalkozásukkal kapcsolatban,
 • élelmiszer- és üdítőitalipar területén működő multinacionális befektető jogi képviselete,
 • nyomtatott hirdetés területén működő társaságok reorganizációjának magyar aspektusú tanácsadása,
 • banki konzorcium képviselete egy nehézipari berendezéseket gyártó cégnek nyújtandó hitelkonstrukció kidolgozásában és a cég átszervezésében,
 • pénzintézet képviselete egy vasúti kocsikat gyártó cég átszervezése kapcsán,
 • szállodaipar területén működő befektető képviselete apartmanszálloda létrehozása kapcsán építésügyi és ingatlanügyekben,
 • tanácsadás magyar franchise láncolat fejlesztéséhez és terjeszkedéséhez,
 • speciális ablakok gyártásával foglalkozó nemzetközi vállalatcsoport magyarországi leányvállalatának képviselete társasági, versenyjogi, munkajogi, szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyekben,
 • nemzetközi számítástechnikai cég magyarországi leányvállalatának képviselete.